CEPS SverigeNya instruktörer 2019Nya instruktörer 2018InstruktörskursCEPS styrelseProtokollStadgarInstruktörsmöte 2019Föreläsningar instruktörsmötenCEPS SÖSÅrsberättelse 2018SUC

Ordförande: Anders Dahlström, Södersjukhuset

Vice ordförande: Mia Wede, Hallands sjukhus

Sekreterare: Annika Ander, Södersjukhuset

Kassör: Annelie Karlsson, Hallandssjukhus

Ledamot: Eva Holm, Södersjukhuset

Ledamot: Erik Borgström, Södersjukhuset

Ledamot: Thordur Thordarsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ledamot: Stefan Moren, Falu Lasarett 

Suppleant: Charlotta Milde Luthander. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Suppleant: Marie Åberg Peterson

 
Kontakt: eva.holm@sll.se

Uppdaterat 2018-10-04
CEPS styrelse
Provided by Webforum