CEPS SverigeNya instruktörerInstruktörskursCEPS styrelseÅrsberättelserStadgarProtokollInstruktörsmöte 2020FöreläsningarSUCLänkar

Ordförande: Mia Wede, Hallands sjukhus
 
Vice ordförande: Anders Dahlström, Södersjukhuset

Sekreterare: Annika Ander, Södersjukhuset

Kassör: Annelie Karlsson, Hallandssjukhus

Ledamot: Eva Holm, Södersjukhuset

Ledamot: Erik Borgström, Södersjukhuset

Ledamot: Elinor Johansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ledamot: Stefan Moren, Falu Lasarett 

Suppleant: Charlotta Milde Luthander. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Suppleant: Marie Åberg Peterson, KTC Region Kalmar län

 
Kontakt: eva.holm@sll.se

Uppdaterat 2019-10-10
CEPS styrelse
Provided by Webforum